تاريخچه

تاريخچه

 

 

مركز مطالعات مديريت ايران به عنوان اولين مركز پژوهشي غيردولتي در زمينه مديريت موفق به دريافت مجوز رسمي-قطعي از وزارت  علوم، تحقيقات و فناوري گرديده و با هدف ترويج علمي و عملي مديريت نوين در كليه ابعاد و انجام مطالعات و تحقيقات عميق در اين زمينه فعاليت خود را از سال 1379 آغاز نموده است.هيات موسس اين مركز را اساتيد مجرب كشور تشكيل داده اند.