اخبار اخیر

برگزاری دوره آموزشی مدیریت شهری ویژه داوطلبان عضویت در شوراهای شهر و روستا

دوره مجازی آموزش مدیریت شهری ویژه داوطلبان عضویت در شورای شهر با برترین اساتید مجرب توسط مجمع استانداران جمهوری اسلامی ایران و مرکز آموزش مدیریت دولتی و مشورت اجرایی مرکز مطالعات مدیریت ایران برگزار می‌شود.

مجمع استانداران و مرکز آموزش مدیریت دولتی و مرکز مطالعات مدیریت ایران (ICMS) دوره تخصصی مدیریت شهری را با رویکرد علمی تجربی و افزایش دانش تخصصی و آگاهی لازم و تقویت توانایی ها و مهارت ها برای داوطلبان را ایجاد نموده اند.


1) مدت زمان آموزش از 21 فروردين تا 21 ارديبهشت 1400 با 60 ساعت تدريس مجازي (30 جلسه و هر جلسه دو ساعت) خواهد بود.

2) گواهي شركت در اين دوره با مهر و امضاي مشترك مجمع استانداران و مركز آموزش مديريت دولتي به شركت كنندگان و تا پايان ارديبهشت ماه براي دانشجويان گرامي ارسال خواهد شد.

3) شركت كنندگان در اين دوره از اساتید برجسته اي كه مديران عالي رتبه و مدرسین برتر دانشگاهي مي باشند بهرمند خواهند شد و اين ارتباط علمي و تجربي براي شركت كنندگان مغتنم خواهد بود.

4) مركز آموزش مديريت دولتي اين دوره را جزو آموزش ضمن خدمت كاركنان دولت نیز منظور نموده است.

5) كساني كه اين دوره را طي میكنند ، به لحاظ دانش و توانايي و مهارتي كه در مديريت شهري كسب مي كنند ، در مسئولیت عضويت شوراي شهر موفق تر خواهند بود وقطعا در روند انتخابات اين مدرك در راي و اعتماد مردم به ايشان نیز تاثیر بسزايي خواهد داشت.

6) با توجه به تخصصي بودن دوره فوق شركت كنندگان در اين دوره در مصاحبه هاي استخدامي در شهرداري ها وشركت هاي عرضه كننده خدمات شهري ، شانس استخدامي بالاتري نسبت به ساير رقبا خواهند داشت و گواهي اين دوره براي ايشان امتیاز آور خواهد بود.

7) اطلاعات و روش ثبت نام دوره در سايت مركز آموزش مديريت دولتي و مجمع استانداران و مركز مطالعات مديريت ايران قرار گرفته است.

8) آغاز ثبت نام از 14 فروردين ماه 1400 خواهد بود و شهريه آموزش و صدور گواهي تنها 1.850.000 تومان مي باشد.

9) فایل های ثبت نام در زیر ارائه شده است که همچنین از طریق این لینک قابل دسترسی است.

فایل-شماره-1

فایل-شماره-2

فایل-شماره-3

فایل-شماره-4

فایل-شماره-5