برخي فعاليتهاي پژوهشی و مطالعاتی اجرا شده و در دست اجرا توسط مركز :

 مديريت و ايجاد اتاق فكر در سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران

 طرح مهندسي مجدد ساختار سازماني نهاد رياست جمهوري

 طرح ارزيابي و طبقه بندي مشاغل درنهاد رياست جمهوري

 طراحي تفصيلي ساختار نهاد رياست جمهوري

 طرح هرم نيروي انساني و آموزشي در صنايع سيم و كابل كشور

 بررسي تبعات پيوستن ايران به سازمان جهاني تجارت WTO در بخش صنايع دارويي كشور

 بررسي استخراج تعرفه مناسب جهت صنايع دارويی کشور

 مشاوره در زمينه مطالعه فني اقتصادي واحدهاي صنعتي

 طرح توجيهي فني اقتصادي و سرمايه گذاري شركت بيوتست آلمان، توليد فرآورده هاي خوني از پلاسما

 طراحي و مدیریت دوره هاي مختلف آموزشي (MBA دانشگاه كيش )

 مطالعه طرح توجیهی و توسعه موسسه آموزش عالی کاسپین

 طراحي و مهندسي مجدد ساختار سازماني سازمان ثبت احوال كشور

  طراحي وتدوين نظام 5S در گروه موشكي كروز ( وزارت دفاع )

 طراحي ساختار سازماني با رويكرد به شركتهاي مادر ( هولدينگ ) در گروه صنایع غذایی بنیاد

 طرح ملي نيروي انساني متخصص و توسعه تكنولوژي سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی کشور

 نيروي انساني متخصص مهندسي صنايع در صنايع پتروشيمي و شركتهاي تابعه

 طراحي نظام مديريت هزينه وكاهش قيمت تمام شده در مجتمع پتروشيمي شيراز

 طراحي شيفت كاري بهينه با رويكرد به بهره وري در شركت ملي گاز ( منطقه عسلويه )

 ناظر طرحهاي بهره وري سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور

 بررسي موانع چالش هاي موجود در راه توسعه و فراگير شدن صنايع اقماري و زنجيره هاي توليد صنايع كوچك

 مطالعه سهم و جايگاه واحدهاي كوچك صنعتي در صادرات مستقيم و غير مستقيم كالا و خدمات

 دلايل و عوامل كليدي موفقيت در دو گروه از صنايع ( نساجي و چرم و كاني غير فلزي)

 بررسي روند توسعه و فن آوري در دو گروه از صنايع ( ماشين سازي وقطعات صنعتي و لوازم خانگي برقي)

 مطالعه امكان سنجي طرح شناخت قابليتهاي توليدي و صادراتي بنگاههاي كوچك و متوسط

 مهندسی مجدد (مطالعه و طراحی مجدد ساختار سازمانی) سازمان ملی زمین و مسکن

 مهندسی مجدد (مطالعه و طراحی مجدد ساختار سازمانی) سازمان توسعه اماکن ورزشی کشور

 مهندسی مجدد (مطالعه و طراحی مجدد ساختار سازمانی) حوزه و ستاد ادارات کل وزارت تعاون

 مطالعه و طراحی مجدد ساختار سازمانی بخش حراست شرکت پخش و پالایش وزارت نفت

 برنامه ریزی استراتژیک سازمان توسعه اماکن ورزشی کشور

 عضو گروه اجرایی و کمیته علمی کنفرانس بین المللی بررسی تبعات پیوستن ایران به سازمان جهانی تجارت در صنایع دارویی

 عضو گروه اجرایی و کمیته علمی کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع 1383

 عضو گروه اجرایی و کمیته علمی ششمین کنفرانس بین المللی انرژی

 عضو گروه اجرایی و کمیته علمی اولین کنفرانس بین المللی EMBA