مركز مطالعات مديريت ايران به عنوان اولين مركز پژوهشي غير دولتي در زمينه

مديريت موفق به دريافت مجوز رسمي از وزارت علوم ، تحقيقات وفناوري گرديده و

با هدف ترويج علمي و عملي مديريت نوين در كليه ابعاد و انجام مطالعات و تحقيقات

عميق در اين زمينه فعاليت خود را از سال هزارو سیصد و هفتادو نه آغاز نموده است.

هيات موسس اين مركز را اساتيد و مديران عالی اجرايي كشور تشكيل داده اند.

 

مركز مطالعات مديريت ايران با بهره گيری از کادر کارشناسی خود که از استادان برجسته دانشگاه

ومديران مجرب صنعتی و اقتصادی تشکيل شده اند، آمادگی خود را به منظور ارائه خدمات تحقيقاتی و

مشاوره ای اعلام می دارد.

 

قابليتها و خدمات حرفه اي مركز

 استراتژي

 استرات‍ژي و تحول

 استراتژي بازاريابي

 استراتژي مالي

 برنامه ريزي هاي كلان

 سيستم و بهره وري

 فن آوري اطلاعات

 سازمان دهي و تشكيلات

 ارزيابي عملكرد

 بهره وري عمليات

 منابع انساني

 توسعه مديران

 Assessment Center

 سيستمهاي انگيزش و رشد كاركنان

 

 

عمده محورهای تحقيقاتی و طرحهای پژوهشي كه اين مركز اجرا نموده و در دست اجرا

دارد در زمينه‌های زير مي باشد:

 مطالعه و طراحی ساختارهاي سازمانی

 مديريت و ايجاداتاق فكر وكانونهاي تفكر (Think Tanks)

 مطالعات مديريت و توسعه منابع انسانی

 مديريت و برنامه ريزی استراتژيک

 مديريت بحران

  ارزيابي عملكرد مديران

  ارزيابي عملكرد موسسات

  طراحی و اصلاح سيستم ها و روش ها

  طراحي نظام هاي پرداخت بر اساس بهره وري

  مهندسی مجدد سازمان

 ارزيابي فني اقتصادي طرح ها

 مديريت و کنترل کيفيت

 مديريت و بهينه سازی توليد

 اندازه گيري و بهبود بهره وري

 ارزيابي كار و فرآيندهاي كاري

 مطالعه توان رقابت پذيري مراكز صنعتي و خدماتي

 مديريت و کنترل پروژه

 مديريت سيستمهای بازرگانی

 پژوهشهای راهبردی در مديريت و توسعه

 طراحی برنامه های راهبری و طرح ريزی و اجرای نظامهای اساسی مديريت و توسعه

 سرمايه گذاری و مشارکت در طرحهای توسعه

 مديريت وتوسعه فن آوری

 بررسي تبعات پيوستن ايران به سازمان تجارت جهاني WTO در بخش صنايع و خدمات كشور

 

 

فعاليتهاي آموزشي:

اين مركز فعاليت های آموزشی خود را با هدف گسترش وتوسعه مديريت حرفه‌اي و علمي و ساير تخصصهاي كاري

براي سازمانها ، شركتهاي توليدي ، خدماتي و عمرانی ، نهادها و كليه اشخاص حقوقي ارايه نموده و اقدام به

برنامه‌‌ريزي در زمينه تشكيل دوره‌هاي آموزشي كوتاه مدت ، ميان مدت و بلند مدت و برگزاري سمينارها و كارگاههاي

آموزشي با موضوعات روز مديريت و تخصصهاي گوناگون بر اساس نيازهاي مطروحه در محل مركز يا مجموعه

متقاضي می نمايد.

 

 

عمدة محورهای آموزشی که اين مرکز اجرا نموده و يا در دست اجرا دارد:

 

عمومي

تئوريهاي مديريت و رويكرد هاي نوين

الگوي مديريت موفق در هزاره سوم

كارآفريني موتور توسعه اقتصادي

آگاهي استراتژيك براي مديران

مهارتهاي تصميم گيري مديران

مديريت و مهارتهاي برقراري ارتباط موثر

 

 

 

سازمان

رويكردهاي نوين در مديريت شركتهاي هولدينگ

تفكر سيستمي

تجزيه وتحليل سيستم ها و روشها

طراحي استراتژيك ساختار سازماني

سازمان مجازي

مهندسي مجدد

مهندسي معكوس

سازمانهاي يادگيرنده

ارتباطات سازمان در قرن 21

مشتري گرايي در سازمان

 

 

منابع انساني

مديريت استراتژيك منابع انساني و توسعه آن

مديريت رفتار سازماني

نيازسنجي آموزش سازمان ها

مديريت آموزش و ارزيابي اثر بخشي آن

مديريت مشاركتي

انگيزش كاركنان

كارگروهي

 

 

مالي

بازار سرمايه اي ايران - تئوري و عمل

مهندسي مالي

استانداردهاي حسابداري

 

بازاريابي و فروش

مديريت فروش

اصول و فنون مذاكره

اصول وقواعد بازارهاي بين المللي

آشنايي با سازمان تجارت جهاني (WTO)

مديريت تبليغات

بازاريابي وصادارت

 

 

تكنولوژي اطلاعات

هوش مصنوعي و سيستم خبره

سيستم هاي اطلاعات مديريت (MIS)

تجارت الكترونيك (Ecommerce)

 

 

مديريت پروژه

مديريت پروژه

كنترل پروژه كاربردي

ارزش بدست آمده (EV)

 

 

سيستم‌هاي ساخت و توليد

مروري بر سيستم هاي توليد

توليد ناب

مهندسي محصول

MRP,MRPII

توليد به هنگام ( JIT)

مديريت زنجيره تامين SCM

نگهداري وتعميرات فراگير (TPM )

مهندسي فاكتورهاي انساني ( ارگونومي)

مشتري گرايي در توليد

كاربردهاي‌مهندسي‌صنايع‌درسيستم‌هاي‌خدماتي

 

كيفيت

مفاهيم مديريت كيفيت

مديريت كيفيت فراگير (TQM )

تكنيكهاي مديريت كيفيت (QFD و...)

هزينه‌هاي كيفيت

كنترل كيفيت آماري (SQC )

مدلهاي سرآمدي عملكرد ( BE)

شش سيگما

 

ارزيابي وتصميم گيري

مروري بر روشها و تكنيك‌هاي تصميم گيري

فرايند تصميم گيري سلسله مراتبي (AHP)

الگوبرداري Benchmarking

ارزيابي عملكرد

بررسي اقتصادي طرح‌هاي صنعتي

تحليل‌هاي كمي پروژه‌هاي تحقيقاتي

روش‌هاي كمي تجزيه وتحليل و برنامه‌ريزي

 

تكنيكهاي بهره‌وري

مديريت بهره‌وري

نقش مهندسي صنايع در ارتقاء بهره‌وري

بهره‌وري منابع انساني

بهره‌وري در توسعه و كاهش ضايعات

Triz

مهندسي ارزش

مهندسي همزمان

مديريت زمان

بهبود مستمر) كايزن (

 

فعالیت های پژوهشی و مطالعاتی